Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Ruch Reformacyjny w Polsce
Oficjalny serwis informacyjny

"Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa" - Objawienie Św. Jana 14:12
Menu
Start
Ewangelia
Aktualności
Kim jesteśmy
Zbory w Polsce
Poznaj Biblię
Do pobrania
Galeria
Cały świat
Czytelnia
Kontakt
Linki
erdecznie witamy Cię na naszej witrynie internetowej! Jako adwentyści reformowani jesteśmy chrześcijanami, którzy chcą wiernie służyć swemu Panu i Zbawicielowi — Jezusowi Chrystusowi. Naszym pragnieniem jest powrót do czystej nauki biblijnej czasów apostolskich. Odwołujemy się do nieomylnego autorytetu Słowa Bożego. Naszą uwagę kierujemy przede wszystkim na wspaniały dar Bożej miłości, dzięki któremu zostaliśmy odkupieni:

wieczne i doskonałe prawo, znane powszechnie jako dziesięć przykazań. W jego oryginalnej, biblijnej wersji odnajdujemy m.in. przykazanie o świętości dnia sobotniego. Dlatego też, podobnie jak pierwsi chrześcijanie, przestrzegamy soboty jako dnia świętego.

www.adwentysci-reformowani.pl