Aktualności z życia Kościoła

[Pan Jezus powiedział:] Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Ewangelia św. Mateusza 28:19. 20).

    Zobacz też:

    Zakładka „Wydarzenia” na stronie Generalnej Konferencji