Wykaz zborów i placówek w Polsce

„Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie zbory Chrystusowe” (List do Rzymian 16:16).

  Okręg górnośląski

  okolice Katowic, Bytomia, Rudy Śląskiej itp.

  Okręg wschodni

  Telefon kontaktowy:

  665-533-821

  Okręg bielsko-cieszyński

  Telefon kontaktowy:

  33 858-75-95