Korespondencyjny Kurs Biblijny

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany”

(2 List do Tymoteusza 3:16. 17).

    Zapraszamy do udziału w Korespondencyjnym Kursie Biblijnym:

    MARANATA

    PAN PRZYCHODZI

    Skrytka Pocztowa 2095

    40-714 Katowice 6