DLACZEGO WIARA JEST KONIECZNA, ABY BYĆ ZBAWIONYM?

DLACZEGO WIARA JEST KONIECZNA, ABY BYĆ ZBAWIONYM?

W Ewangelii Łukasza 17:5 „rzekli apostołowie do Pana: Przydaj nam wiary”. Dlaczego poprosili o to? Ponieważ zrozumieli, że wiara jest kluczowym elementem w ich relacji z Bogiem. Abraham nazwany jest ojcem wiary. Ponieważ pokazał w swoim życiu, że nic nie...